Jeg har leget med HTML siden slutningen af 90'erne og det er senere udvidet til også at omfatte XHTML. Jeg har også set lidt på PHP og MySQL.

Director er også et program jeg har haft lidt kig på og har bl.a. været med til at udgive en reklameCD for Levende Bøger.

Hvad angår "rigtig" programmering har jeg i gymnasietiden stiftet bekendskab med Turbo Pascal og senere Delphi Pascal. På universitetet har jeg fået en kort introduktion til Java, hvor jeg bl.a. udviklede en drinksautomat på den platform der hedder Blue-J.