I denne sektion kan du finde oplysninger om mine uddannelser, projekter og uddrag af hvad jeg ellers har bedrevet. Et CV i pdf-format kan også downloades her: Download CV i pdf.

CV

Personlig data

Uddannelse

Herunder får du en kort oversigt over de uddannelser jeg har taget. Efter oversigten kommer en uddybning af hvad jeg har lavet på de enkelte uddannelser.

Erhvervserfaring

Nedenstående beskriver kort nogle af de jobs jeg har haft. Efterfølgende kommer en beskrivelse med andre projekter jeg har lavet sammen med erhvervslivet.

Projekter på universitetet

Herunder er en liste over de projekter jeg har været involveret i forbindelse med mit studie på Humanistisk Datalogi
Nedenstående samarbejder med erhvervslivet har jeg haft glæden af i forbindelse med mit studie som multimediedesigner.

Fritidssysler

I min fritid sysler jeg lidt med noget programmering, primært web-programmering i (X)HTML, PHP og MySQL. Desuden hænder det at jeg laver lidt i Director.
Fra 2005 til 2010 spillede jeg volleyball i Aalborg HIK på et mixhold og i perioden januar 2007 - januar 2010 fungerede jeg som holdleder for dette hold. Dette indebærer bl.a. at få samlet et hold til stævner og holde styr på de stævner der er i lokalområdet.
Frza efteråret 2008 påtog jeg mig yderligere rollen som Co.-træner for holdet og står derfor også planlægning og afviklingen af halvdelen af træningsgangene. Denne trænerrolle blev fra foråret 2009 udvidet med en ugentlig trænertjans for et kidshold, for børn ca. i 3.-4. klasse-alderen.